Manøvreprøve 2

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 15/09/2018
08:30 - 16:00

Kategori


INDBYDELSE TIL MG KLUB ARRANGEMENT.

MANØVREPRØVE 2 lørdag den 15. september 2018.

MØDESTED:
SMS, Sjællands Motorsport Stadion.
Tjørnehøj Alle
4230 Skælskør.

Prøv dig selv af i din bil, på en sikker måde !

Dette er den perfekte og sikre måde at lære sin bil at kende vi kører efter DASU’s Klubrally -reglement med stor fokus på sikkerhed, og du bestemmer selv dit ambitionsniveau og fart. Der vil kun være en bil på prøven ad gangen.

Alle klassiske biler af engelsk oprindelse kan deltage. Point tæller til årets hastighedskonkurrence, som er en del af klubmesterskabet. Points til klubmesterskabet kan dog kun optjenes i en bil af typen MG eller Austin Healey Sprite og hvis køreren er medlem af klubben.
For at få starttilladelse skal bilen være indregistreret, udstyret med sikkerhedssele (minimum 3-punkts sele) og køreren skal bære min. ”E” godkendt styrthjelm.

Der gives ikke starttilladelse til biler med prøveplader.
Deltagelse kræver gyldigt førerbevis.

DAGENS PROGRAM:
• Ankomst mellem kl. 8.30 – 9.00.
• Registrering og licensudfærdigelse.
• Teknisk kontrol ca. 9.30 – 10.00.
• Førermøde efter teknisk kontrol.
• Prøverne forventes startet kl. 10.00
• I løbet af dagen gennemføres flere prøverne
den ene af prøverne bliver en rundbane med
rigelig mulighed for at prøve bil og fører af.
• Prøverne forventes at kunne gennemkøres 2-3 gange.
• Alle tider ved gennemkørslerne tæller med til det
endelige resultat.

Er du i tvivl ?
• Spørg en af kontaktpersonerne, der er nævnt på hjem-
mesiden.
• Du kan også læse mere om afvikling af MG manøvreprøve
på klubbens hjemmeside: www.mgklub.dk.

TILMELDING SENEST onsdag den 5. september 2018, ved at bruge denne anmeldelsesblanket.  Sendes til KURT LARSEN, mail: kurtj.larsen@mail.tele.dk

Der begrænsning på deltagerantallet på 20 biler.

DELTAGERBETALING:
• DASU Licens haves samt medlemskab af MG klubben kr. 0,00
• Medlem af DASU, uden licens kr. 150,00
• Medlem af MG klubben, men ikke af DASU kr. 200,00
• EJ MG klub medlem, men har DASU licens kr. 50,00
• EJ MG klub og ej DASU medlem kr. 250,00

Betalingen dækker en DASU endagslicens, hvilket er en ansvarsforsikring for skader på 3. mand.

Den almindelige forsikring dækker ikke under manøvreprøver.

Mens der regnes på dagens prøver, byder vi på en øl eller vand og forhåbentlig på en varm ristet pølse.

Med sportslige hilsner

MG Manøvreprøveudvalget:

• Kurt Larsen : mobil: 23607191
(kurtj.larsen@mail.tele.dk)

• Henning Petersen: mobil: 21454422
(henning@petersen.mail.dk)

Invitation som PDF.